Comité

Groepscomité scouts De Reigers heeft als belangeloze doelstelling de scoutswerking materieel en moreel te ondersteunen. Het comité beheert de boekhouding en organiseert financiële activiteiten. Daarnaast neemt het comité een deel administratie en het up to date houden van de website op zich. Een derde luik is de aankoop en het beheer van roerende en onroerende goederen waarvan de groep gebruik maakt. Denk maar aan het onderhoud van de lokalen of het organiseren van de verhuur. Op deze manier kan de (groeps)leiding zich concentreren op hun kerntaak: toffe activiteiten organiseren voor de leden!

Het bestuur van het groepscomité bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Er wordt regelmatig samen met de andere leden én de groepsleiding vergaderd.

Zin om zelf je steentje bij te dragen binnen onze werking? Je kiest als lid van het comité zelf hoe ver je engagement gaat. Elke extra hersenpan of paar helpende handen is meer dan welkom! Stuur gerust een mailtje of spreek ons aan op de scouts.