Wie?

In de polder gaat al een tijdje het nieuws rond dat “De Reigers” willen bouwen. 

Strikt genomen is het Groepscomité scouts De Reigers VZW dat vernieuwbouwplannen heeft. De VZW vloeide voort uit de vriendenkring die de scoutsgroep uit de grond stampte. De oprichtingsakte verscheen op 18 september 1980 in het Belgisch Staatsblad. Hierin staat vermeld dat de doelstelling van de VZW is scoutsgroep De Reigers op materieel en financieel vlak te ondersteunen, zodat zij zich met hun kerntaak kunnen bezighouden, namelijk activiteiten voorzien voor jongeren. Meer hierover via deze link.

In de schoot van het Groepscomité werd in 2019 de Bouwploeg opgericht. Deze bestaat uit een aantal leden van de VZW, met daarnaast betrokken ouders met de nodige expertise op bouwkundig en administratief gebied. Daarnaast schuift de groepsleiding regelmatig mee aan. Zij vertegenwoordigen op dat moment de voltallige leidingsploeg. 

Vanzelfsprekend bouwen we in de eerste plaats voor de leden en de leiding van scoutsgroep De Reigers. De voorbije 10 jaren bestond de groep uit gemiddeld 130 leden en 19 leidingsmensen.

Daarnaast bouwen we voor speelpleinwerking Bos en Hei. Sinds in 2010 hun vaste stek in de Bosschool in vlammen opging, organiseren ze elke zomer in de maand juli hun speelpleinwerking op het terrein van de scouts.

Maar we bouwen ook voor andere jeugdbewegingen, ouders, buurtbewoners, kortom “de gemeenschap”. We bouwen géén fuifcomplex. Wél een weekendplek voor groepen, een vergader- of cursusruimte voor tijdens de avonduren, een plaats waar op woensdagmiddag ravot-verjaardagsfeestjes kunnen gegeven worden of een teambuildingactiviteit. Eén van onze grootste troeven is de overvloedig aanwezige natuur in de nabijheid.

Wat?

Het oude “groene gebouw”, sinds 13 mei 1978 officieel in gebruik, betreft een schoolgebouw uit Ekeren dat destijds reeds was afgeschreven en bij ons nog zeer goed dienst heeft gedaan. Het gebouw is een volledig houten constructie zonder fundering; het geraamte steunt op grote tegels die in de zandgrond werden geplaatst. In de linkervleugel bevinden zich het materiaalkot en het leidingslokaal. De achtervleugel herbergt een keuken en de grote zaal, die enkel nog als opslagplaats gebruikt kan worden. Het sanitair bevindt zich uiterst rechts. Ooit was dit anders. De aparte taklokalen bevonden zich in de linkervleugel, terwijl het materiaal buiten de scouts werd bewaard. Enkele jaren geleden is beslist niet langer te investeren in het “oplappen” van deze structuur, maar te kiezen voor een volledig nieuw gebouw.

Het masterplan “Den bouw” bevat 2 of 3 fases, afhankelijk van de financiële middelen die we als VZW kunnen vergaren (en afhankelijk van de constant stijgende prijzen).

 • Fase 1 omvat de afbraak van het groene gebrouw en het optrekken van taklokalen, het sanitair en de keuken.
 • Fase 2 gaat over het optrekken van een open en gesloten berging (“materiaalkot”).
 • De 3e en laatste fase tenslotte bestaat uit het bouwen van een polyvalente ruimte. Zolang het masterplan niet is afgerond, blijft het grijze “stenen gebouw” overeind. Maar ook hier is werk aan.

De nieuwbouw, die in totaliteit 536 m² bedraagt, komt ongeveer op dezelfde plaats als waar nu het groene gebouw staat; links achteraan in de hoek. 

De karakteristieke L-vorm blijft bestaan en ook de achtergevel, gericht naar de tuinen van de buren, behoudt zijn gesloten karakter. Op die manier blijft de grote speelruimte waarover de groep kan beschikken behouden én wordt de geluidsoverlast voor de buren tot een minimum beperkt. 

Aan de achterzijde van het perceel, parallel met de straat, bevinden zich:

 • een polyvalente zaal 
 • een keuken + berging 
 • 3 taklokalen voor de kleinste leden
 • sanitair + diverse bergingen

Aan de linkerzijde, gelijklopend met de perceelsgrens, is er ruimte voor:

 • 3 taklokalen voor de grootste leden
 • een leidingslokaal
 • een open materiaalkot voor wekelijks gebruik + een gesloten materiaalkot voor groter materieel
 • een afvalverzamelingspunt, een opslagplaats voor gasflessen en een fietsenstalling

Op het terrein zelf komt er een infiltratiebekken, een fietsenstalling en een kiss and ride-zone voor wagens. 

De volledige achterzijde + 1 taklokaal uit de linkervleugel worden verhuurd aan externen.

Hoewel het voor de buitenwereld kan lijken dat er weinig fantasie en denkwerk aan het ontwerp van de vernieuwbouw te pas is gekomen, heeft uiteindelijk pas het 7e ontwerp de eindmeet gehaald. Eerdere ontwerpen bevatten een cirkel, een extra verdieping, een stuk ingegraven in de grond en ga zo maar verder. Nog een leuk weetje: het groepsnummer van De Reigers bij scouts en gidsen Vlaanderen is “79”.