Lidgeld

Je wordt lid van De Reigers (en Scouts en Gidsen Vlaanderen) door het betalen van lidgeld. 

Voor 2023 – 2024 bedraagt het nationale lidgeld €42,50 per lid. Daarmee ben je verzekerd tijdens elke scouts- & gidsenactiviteit en kunnen we beroep doen op de dienstverlening van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Om een deel van onze werkingskost voor de groep te dekken, zoals onderhoud van lokalen en materiaal, vragen wij hier bovenop een extra bedrag van €17,50. Dat brengt het lidgeld voor dit werkjaar op €60 voor het oudste kind en €55 voor de volgende kinderen binnen hetzelfde gezin.

U betaalt het lidgeld door de som over te schrijven op onze groepsrekening:
BE19 0682 2939 3812 – GKCC BE BB
Groepscomité Scouts De Reigers
Putsebaan 170
2040 Zandvliet
Met vermelding van: Naam kind + tak.

Opgelet! Gelieve steeds één overschrijving per kind te doen. Vanaf een tweede kind: €5 korting.

Wij hopen dat deze en andere kosten van scouting betaalbaar zijn voor u. Mocht dat niet zo zijn, dan zoeken wij in alle vertrouwen graag mee naar een oplossing hiervoor. U kunt hiervoor terecht bij de groepsleiding.