Leidingsverdeling 2021 - 2022

Iedereen van de leiding heeft een eigen mailadresvoornaam@scoutsdereigers.be.

Per tak is er een mailadres om alle leiding tesamen te bereiken: naamtak@scoutsdereigers.be.

De voltallige leidingsploeg bereik je op leiding@scoutsdereigers.be .

De groepsleiding ontvangt mails via groepsleiding@scoutsdereigers.be .

Telefoonnummers zijn terug te vinden in het volgende Reigerke.