Lidgeld

Je wordt lid van De Reigers (en Scouts en Gidsen Vlaanderen) door het betalen van lidgeld

Voor werkingsjaar 2021 - 2022 bedraagt het lidgeld 50 EUR voor het oudste kind en 45 EUR voor alle volgende kinderen binnen hetzelfde gezin

Het grootste deel van dit bedrag wordt gebruikt om je tijdens alle scoutsactiviteiten (en dus ook het kamp) te verzekeren

Het lidgeld moet bij het begin van het nieuwe scoutsjaar worden gestort op de rekening van Groepscomité De Reigers: BE19 0682 2939 3812 - Putsebaan 170 - 2040 Zandvliet.

Graag elk kind apart inschrijven, met vermelding van naam en tak.

Opgelet: ook leiding moet verzekerd worden. Zij betalen 34 EUR. 

Mochten er moeilijkheden zijn om het lidgeld (of andere activiteiten) te betalen, neem dan contact op met de groepsleiding zodat we samen een regeling kunnen uitwerken.