Wie?

In de polder gaat al een tijdje het nieuws rond dat “De Reigers” willen bouwen. 

Strikt genomen is het Groepscomité scouts De Reigers VZW dat vernieuwbouwplannen heeft. De VZW vloeide voort uit de vriendenkring die de scoutsgroep uit de grond stampte. De oprichtingsakte verscheen op 18 september 1980 in het Belgisch Staatsblad. Hierin staat vermeld dat de doelstelling van de VZW is scoutsgroep De Reigers op materieel en financieel vlak te ondersteunen, zodat zij zich met hun kerntaak kunnen bezighouden, namelijk activiteiten voorzien voor jongeren. Meer hierover via deze link.

In de schoot van het Groepscomité werd in 2019 de Bouwploeg opgericht. Deze bestaat uit een aantal leden van de VZW, met daarnaast betrokken ouders met de nodige expertise op bouwkundig en administratief gebied. Daarnaast schuift de groepsleiding regelmatig mee aan. Zij vertegenwoordigen op dat moment de voltallige leidingsploeg. 

Vanzelfsprekend bouwen we in de eerste plaats voor de leden en de leiding van scoutsgroep De Reigers. De voorbije 10 jaren bestond de groep uit gemiddeld 130 leden en 19 leidingsmensen.

Daarnaast bouwen we voor speelpleinwerking Bos en Hei. Sinds in 2010 hun vaste stek in de Bosschool in vlammen opging, organiseren ze elke zomer in de maand juli hun speelpleinwerking op het terrein van de scouts.

Maar we bouwen ook voor andere jeugdbewegingen, ouders, buurtbewoners, kortom "de gemeenschap". We bouwen géén fuifcomplex. Wél een weekendplek voor groepen, een vergader- of cursusruimte voor tijdens de avonduren, een plaats waar op woensdagmiddag ravot-verjaardagsfeestjes kunnen gegeven worden of een teambuildingactiviteit. Eén van onze grootste troeven is de overvloedig aanwezige natuur in de nabijheid.