Wat?

Het oude “groene gebouw”, sinds 13 mei 1978 officieel in gebruik, betreft een schoolgebouw uit Ekeren dat destijds reeds was afgeschreven en bij ons nog zeer goed dienst heeft gedaan. Het gebouw is een volledig houten constructie zonder fundering; het geraamte steunt op grote tegels die in de zandgrond werden geplaatst. In de linkervleugel bevinden zich het materiaalkot en het leidingslokaal. De achtervleugel herbergt een keuken en de grote zaal, die enkel nog als opslagplaats gebruikt kan worden. Het sanitair bevindt zich uiterst rechts. Ooit was dit anders. De aparte taklokalen bevonden zich in de linkervleugel, terwijl het materiaal buiten de scouts werd bewaard. Enkele jaren geleden is beslist niet langer te investeren in het “oplappen” van deze structuur, maar te kiezen voor een volledig nieuw gebouw.

Het masterplan “Den bouw” bevat 2 of 3 fases, afhankelijk van de financiële middelen die we als VZW kunnen vergaren (en afhankelijk van de constant stijgende prijzen).

 • Fase 1 omvat de afbraak van het groene gebrouw en het optrekken van taklokalen, het sanitair en de keuken.
 • Fase 2 gaat over het optrekken van een open en gesloten berging ("materiaalkot").
 • De 3e en laatste fase tenslotte bestaat uit het bouwen van een polyvalente ruimte. Zolang het masterplan niet is afgerond, blijft het grijze "stenen gebouw" overeind. Maar ook hier is werk aan.

De nieuwbouw, die in totaliteit 536 m² bedraagt, komt ongeveer op dezelfde plaats als waar nu het groene gebouw staat; links achteraan in de hoek. 

De karakteristieke L-vorm blijft bestaan en ook de achtergevel, gericht naar de tuinen van de buren, behoudt zijn gesloten karakter. Op die manier blijft de grote speelruimte waarover de groep kan beschikken behouden én wordt de geluidsoverlast voor de buren tot een minimum beperkt. 

Aan de achterzijde van het perceel, parallel met de straat, bevinden zich:

 • een polyvalente zaal 
 • een keuken + berging 
 • 3 taklokalen voor de kleinste leden
 • sanitair + diverse bergingen

Aan de linkerzijde, gelijklopend met de perceelsgrens, is er ruimte voor:

 • 3 taklokalen voor de grootste leden
 • een leidingslokaal
 • een open materiaalkot voor wekelijks gebruik + een gesloten materiaalkot voor groter materieel
 • een afvalverzamelingspunt, een opslagplaats voor gasflessen en een fietsenstalling

Op het terrein zelf komt er een infiltratiebekken, een fietsenstalling en een kiss and ride-zone voor wagens. 

De volledige achterzijde + 1 taklokaal uit de linkervleugel worden verhuurd aan externen.

Hoewel het voor de buitenwereld kan lijken dat er weinig fantasie en denkwerk aan het ontwerp van de vernieuwbouw te pas is gekomen, heeft uiteindelijk pas het 7e ontwerp de eindmeet gehaald. Eerdere ontwerpen bevatten een cirkel, een extra verdieping, een stuk ingegraven in de grond en ga zo maar verder. Nog een leuk weetje: het groepsnummer van De Reigers bij scouts en gidsen Vlaanderen is “79”.