Financiën

Vanuit het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo is ons voor fase 1 een subsidie van maximum 300,000.00 EUR toegezegd (70% van het totale kostenplaatje). Hier tegenover staan minstens 128,571.00 EUR die de VZW op een andere manier moet vergaren. Naast de eigen spaarpot rekenen we op particulieren, lokale bedrijven en grote bedrijven uit de haven om ons project tot een goed einde te brengen.

De VZW steunen kan op 2 manieren:

 • Met een fiscale gift van meer dan 40 EUR. Deze geeft recht geeft op belastingvermindering. Aangezien de VZW niet in aanmerking komt voor een officiële erkenning, kan deze zelf geen fiscale attesten afleveren. Er is een projectrekening aangevraagd bij de Koning Boudewijnstichting, zodat zij dit kunnen doen. Hiervoor ontving de VZW eind 2021 een princiepsakkoord; zodra de bouwaanvraag is goedgekeurd door het Omgevingsloket, wordt een rekeningnummer toegekend.
 • Via sponsoring.
  • Voor particulieren en lokale KMO's werden 3 formules uitgewerkt, afhankelijk van het gesponsorde bedrag.
   • Formule 1 100.00 EUR - 499.00 EUR
   • Formule 2 500.00 EUR - 999.00 EUR
   • Formule 3 > 1,000.00 EUR
   • Wederdienst: naamsvermelding op 1 van onze wordclouds (geen logo's!). Bedragen boven 1,000.00 EUR (formule 3) worden in huurtegoeden omgezet.
  • Voor grotere bedrijven werden 2 formules uitgewerkt, afhankelijk van het gesponsorde bedrag/de gesponsorde dienst in natura.
   • Formule 1: < 5,000.00 EUR
   • Formule 2: > 5,000.00 EUR
   • Er wordt gewerkt met schijven van 1,000.00 EUR
   • Wederdienst: logovermelding op het bouwbord vooraan het terrein, vermelding op de website met doorklikbare link. Bij formule 2 hoort ook een vermelding in alle perscommunicatie en een uitnodiging voor een delegatie van het bedrijf op de officiële opening van het gebouw.

Wil je de VZW steunen? Vul dan dit formulier in. Eén van onze fondsenwervers neemt zo snel mogelijk contact op.